Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Професионално образование

Научно-методическо списание

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

Доц. д-р Тоня Георгиева
- Аграрен университет – ПловдивРедактор / Managing Editor


Д-р инж. Катя Стоянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Николай КънчевРедакционна колегия / Editorial board

Доц. д-р Анжелина Янева – СУ ”Св. Климент Охридски” Директор на Департамент по спорт
Проф. дтн Анатолий Доценко – Московская Государственная Академия коммунального хозяйства
и строительства, Русия, Декан
Доц. д-р инж. Георги Годенячки – Ректор на ВСУ “Любен Каравелов”
Деян Пушкаров – Председател на НАПОО, Заместник председател на Българската маркетингова асоциация
Емилия Вълчовска – началник отдел, МОМН
Проф. д-р Драгана Глушац – Дам. Декан по учебната дейност в Технически факултет в гр. Зренянин към Университета в гр. Нови Сад, Сърбия
Иван Нейков – Председател на УС на Балкански институт по труда и социалната политика, София
Гл. ас. д-р Илиана Петкова – СУ „Св. Климент Охридски”; Факултет по педагогика, професионална педагогика и професионално образование
Инж. Карамфил Матев – Председател на Националното сдружение на стенографите, машинописците и компютърните оператори
Проф. д-р инж. Красимир Петров – Ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
Доц. д-р инж. Мариана Генчева – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, катедра „Науки за образованието”
Проф. дтн инж. - математик Петър Колев – Ректор на ВТУ “Тодор Каблешков”, София
Проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет гр. Габрово
Доц. Сашко Плачков – ЮЗУ „Неофит Рилски”; ръководител на катедра ”Технологично обучение и професионално образование”
Доц. кпн (д-р) Светлана Рунова – Санкт-петербургски институт за външноикономически връзки и права, филиал - гр. Новокузнецк; Русия, ръководител на катедра „Хуманитарни науки”
Проф. д-р Слободан Попов – Център за развитие и приложение на науката, технологиите и информатиката, Нови Сад, Сърбия; преподавател в природоматематически факултет в университета в Нови Сад
Цветан Харизанов - Ректор на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново - Бригаден генерал
Prof.Mag. Beate Kralicek, Lifelong Learning Coordinator, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, University College for Agrarian and Environmental Pedagogy
Marie-Odile-NOUVELOT, ENESAD, (Etablissement national d’enseignement superieur agronomique de Dijon) ;Departement des Sciences se la Formation et de la Communication Coordonnées personnelles
Prof. Milan Slavik - Director Institute of Education and Communication Czech niversity of Life Sciences, Prague
Prof. Tatiana Corejova, MEng. PhD. - Rektor University of Zilina, Slovakia; Икономика на транспорта, управление и риск в транспорта
Prof. Zoran Čekerevac, PhD. - “UNION” University in Belgrade, Faculty of Business&Industrial Management, Serbia; Teacher in: Production and service management, Quality Management


 see

AzBuki_finger