Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Философия

Научно-методическо списание

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

Доц. д-р Георги Апостолов - Югозападен университет „Неофит Рилски“


 

Редактор / Managing Editor

Станислав Пандин

Редакционна колегия / Editorial Board

Албена Чупетловска
, Министерство на образованието, младежта и науката
Доц. д-р Анита Касабова, Нов български университет
Проф. дн Димитър Тафков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Доц. д-р Добромир Добрев, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Проф. дсн Дончо Градев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Доц. д-р Здравко Иванов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Проф. д-р Иван Камбуров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Доц. дн Лазар Копринаров, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Prof. Dr. Javier San Martin Sala, Universidad Nacional de Education a Distancia, Madrid, Spain
Prof. Dr. Krassimir Stojanov, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Germany
Prof. Dr. Randall Curren, University of Rochester, USA
see

AzBuki_finger