Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 13, 2013

Книгите водят Велена във Волфенбютел

Книгите водят Велена във Волфенбютел

Есето на немски език „Какво значение имат за мен книгите и библиотеките?“ на Велена Хаджийска от ХІ „б“ клас на Гимназията за чужди езици в Ловеч бе отличено в конкурс сред езиковите гимназии с немски език в страната.

Това й даде право да участва в семинар във Волфенбютел, Германия, в рамките на проекта „Дунав свързва“ на Германската служба за академичен обмен. По време на семинара ще се изследва животът на хората по поречието на Дунава през Просвещението чрез книги на старонемски и различни дигитални материали. Ще участват 12 ученици от страни, които са част от инициативата „Училища: Партньори за бъдещето“ (PASCH) на Външното министерство на Германия.
Велена научила за конкурса от своята преподавателка по немски език Татяна Цокова. Темата й допаднала, защото от малка обича да чете книги. Смята, че книгата помага за формирането на личността.

Четете повече в бр. 13, 28 март - 3 април 2013 г.

 see

AzBuki_finger_black