Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 13, 2013

Марин Кавръков, областен управител на Сливен

Марин Кавръков, областен управител на Сливен

Омръзна ми да слушам за календара на маите или за китайския календар.

Имаме си наш, български календар, който е на 7521 години. Това казва областният управител на Сливен Марин Кавръков в специално интервю за „Аз Буки“. Отчетът сочи, че близо 1,5 милиона лева приходи са внесени в държавната хазна от областната администрация. Ние сме единствените, които се самоиздържаме като администрация. Разходите, които правителството утвърждава за издръжката й за цялата година, са в размер на 488 000 лева.
И още, освен със 100-те войводи Сливен е град не на 100, а на много повече интелектуалци с велики имена – Сирак Скитник, Стефан Панаретов, акад. Константин Пашев, Стефан Киров... Те не са работили за власт и пари, а за благото на народа. Нека младите хора да се поучат от тях, казва Марин Кавръков.

Четете повече в бр. 13, 28 март - 3 април 2013 г.

 see

AzBuki_finger_black