Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 13, 2013

Дама се бори с контрабанда на ядрени материали

Дама се бори с контрабанда на ядрени материали

Изследванията на лазерно депозирани наноструктури донесоха на д-р Силвия Бакалова наградата „За жените в науката“ за изключителен принос в науката.

Тя е част от екипа на Института по физика на твърдото тяло към Българска академия на науките. В Англия Силвия работи по проект за изследване на нов полупроводников материал с високо съдържание на бор. След това печели финансиране от Министерството на отбраната за собствен проект за първоначална разработка на полупроводников детектор на неутрони.
Тъй като частиците са без заряд, те са трудни за откриване. Подобен детектор може да подобри мерките за граничен контрол, като „улавя“ нарушителите на забраната за разпространение на ядрени материали. В момента за тази цел се използва газ He-3, но неговите запаси са почти изчерпани. Затова има остра нужда от такива детектори, обяснява Силвия. Резултатите от изследванията са публикувани в реномираните списания Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A и Physical Review B.

Четете повече в бр. 13, 28 март - 3 април 2013 г.

 see

AzBuki_finger_black