Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 13, 2013

Врата, отворена пред зеленото бъдеще

Врата, отворена пред зеленото бъдеще

Осъзнатата промяна в мисленето може да донесе реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природата. А това означава по-добро качество на живот.

Около тази идея се обединиха организатори, участници и гости на първия Зелен форум в Техническия университет в София. Организатори са Кариерният център и студентските организации АИЕСЕК и ЕСТИЙМ.
Инициативата е продължение на редица екопроекти, реализирани през последните години в Университета. Чрез решаване на технически и технологични казуси, състезания, творчески ателиета, дискусии и презентации се дава възможност на студенти и преподаватели от няколко висши училища и работодатели да изразят активна позиция към околната среда.
Днес зелените технологии намират повсеместно приложение и са навсякъде около нас, коментира ректорът на Университета проф. Марин Христов. За пример посочва проекта за „събиране на шум“ от датчик и преобразуването му в електрическо напрежение. Изобретението е дело на Лабораторията за проектиране на интегрални схеми. Изследователите доказват, че източници на енергия могат да бъдат още разликата в налягането, температурата, трептенията и др. Проф. Христов съобщи и новина – ръководеният от него университет обявява конкурс за проектиране на екологична учебна зала.

Четете повече в бр. 13, 28 март - 3 април 2013 г.

 see

AzBuki_finger