Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 13, 2013

Не само знам, но и мога

Не само знам, но и мога

33 четвъртокласници участват на Втората национална олимпиада „Знам и мога“. Основно училище „Паисий Хилендарски“ в Силистра е домакин на благородна надпревара.

На 30 март там ще се проведе второто издание на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици в ІV клас. Според регламента домакин е областта, спечелила олимпиадата предходната година. На състезанието във Враца м.г. победител стана Мирослава Веселинова от СОУ „Христо Ботев“ в Тутракан. Така област Силистра извоюва правото да бъде домакин на втората Национална олимпиада.

Изпитният материал на „Знам и мога“ има интегрален, интердисциплинарен характер и включва 12 задачи, които изискват съчетано използване на знания и умения от няколко учебни предмета. Времето за решаване на 12 задачи е 80 минути.

Четете повече в бр. 13, 28 март - 3 април 2013 г.

 see

AzBuki_finger_black