Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

История

Научно-методическо списание

Редакционна колегия

Главен редактор / Editor-in-Chief

Доц. д-р Пламен МитевСофийски университет „Св. Климент Охридски“Редактор / Managing Editor


Бояна РадеваРедакционна колегия / Editorial Board

Проф. дин Валерия Фол, Университет по библиотекознание и информационни технологии; Институт
за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН
Проф. дин Васил Николов, Национален археологически институт и музей – БАН
Проф. д-р Eвгения Калинова, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Доц. дин Иван Русев, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Красимира Мутафова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Проф. дин Людмил Спасов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Мария Бенова, Министерство на образованието, младежта и науката
Доц. д-р Мартин Иванов, Държавна агенция „Архиви“
Доц. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей – Русе
Доц. д-р Олга Тодорова, Институт за исторически изследвания – БАН
Проф. д-р Пламен Павлов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Доц. д-р Румен Генов, Нов български университет
Доц. д-р Снежана Димитрова, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Доц. д-р Теодор Леков, Нов български университетМеждународен борд / International Board

Dr. Andreas Lyberatos, Institute of Mediterranean Studies, Rethymno
Dr. Elena Siupiur, Institute of South-East European Studies, Romanian Academy
Prof. Maria Todorova, University of Illinois at Urbana-Champaign
Dr. Vassil Dobrev, French Archaeological Institute in Cairo (IFAO) see

AzBuki_finger_black