Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 
NELLII - Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот
NELLII - Network for Effective Lifelong Learnig Initiatives and Information in Bulgaria
NELLII № 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1
 logo nellii

Компендиум
Добри практики от празниците на ученето
през целия живот в цялата страна 2012

 

 Анкета

 see

AzBuki_finger