Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Психологът съветва

Рубриката води Станислав Пандин, училищен психолог

Правна консултация

Рубриката води д-р по право Елен Петров, адвокат





Избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:
„Периодично – в рамките на една година, отпечатване на вестник „Аз Буки”
и на девет научно-методически списания, върху хартия на възложителя
и доставка до определено от възложителя място”

 

Изтегли:

icon Публична покана

icon Публична покана

 


 



see

AzBuki_finger