Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

Професионално образование

Научно-методическо списание

Профил на списанието

Списанието е предназначено за учители, университетски преподаватели, студенти, докторанти, специалисти, имащи отношение към професионалното образование и обучение в училищата и университетите. Публикуваните в него материали са особено полезни за хора, търсещи реализация в широката сфера „Учене през целия живот“. Като основни тематични направления са застъпени областите на професионалното образование и обучение, ориентиране и консултиране, кариерно развитие, нормативни документи, образователни проекти и европейски практики.

Членове на редакционната колегия на списанието са доказани български и чуждестранни учени в сферата на професионалното образование и обучение.

Очакваме вашите мнения и коментари на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

 see

AzBuki_finger_black