Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

Психологът съветва

Рубриката води Станислав Пандин, училищен психолог

Правна консултация

Рубриката води д-р по право Елен Петров, адвокат

Избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:
„Периодично – в рамките на една година, отпечатване на вестник „Аз Буки”
и на девет научно-методически списания, върху хартия на възложителя
и доставка до определено от възложителя място”

 

Изтегли:

icon Публична покана

icon Публична покана

 


 see

AzBuki_finger