Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Къде можете да намерите изданията?

Уважаеми читатели, поради големия интерескъм в. „Аз Буки“
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места:

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.);

ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478;
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24;

БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.

 

Научно-методическите списания на издателство "Аз Буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград,
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“,
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“,
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.see

AzBuki_finger