Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

Къде можете да намерите изданията?

Уважаеми читатели, поради големия интерескъм в. „Аз Буки“
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места:

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.);

ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478;
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24;

БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.

 

Научно-методическите списания на издателство "Аз Буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград,
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“,
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“,
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.see

AzBuki_finger_black