Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Проба

 Брой 8 , 21-27 февруари 2013 г.

Новият брой на вестника

Репортер

Бордът на директорите
на ENQA заседава у нас

Министър Стефан Воденичаров се срещна
с Борда на директорите на Европейската асоциация за оценяване на качеството
на висшето образование (ENQA).

още

Фонд „Научни изследвания”
с нов Изпълнителен съвет

За управител на Фонда е избран
акад. Владимир Овчаров. За председател
е избран проф. Пламен Мишев...

още

16.5 млрд. лв. получават оперативните програми на България

Европейската комисия прие многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г...

още

Образование

Да учиш, забавлявайки се -
мисията възможна

Екип от младежи снима видеоуроци
и ги качват на сайт, за да помогне
на децата да разберат по-лесно
преподавания материал.

още

Между индивидуализма
и екипната работа

Преди няколкостотин години в малката си лошо осветена килия Паисий създава своята „История славянобългарска“...

още

Страндарт определя ролята
на психолозите

Подкрепата за личностно развитие става част
от образователния процес съгласно Проектозакона за предучилищното и училищното образование...

още

Клуб "Дипломат"

Радва ни интересът
към нашата литература

Това казва в интервю за вестника
Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик
на Аржентина у нас.
още
Ориентир

Най-старият европейски град се намира край... Провадия
Разкопките през лятото на 2012 г. категорично доказват, че край Провадия има праисторически град...
Наука

Урал - космодрумът
на космическите пришълци

Над 800 метеорита се пазят в специалната колекция на Руската академия на науките.
154 от тях са намерени на територията на Русия.
още


see

AzBuki_finger