Login
 

Ministry of Education and Science

 

National Publishing House for Education and Science "Az Buki"


 

История

Научно-методическо списание

Профил на списанието

History Scope 

Списание „История” е сред най-авторитетните научно-методически издания в областта на родната хуманитаристика. Ориентирано към широка читателска аудитория, то си поставя за цел да подпомага преподаването и изучаването на националната, регионалната и общата история от древността до наши дни. Публикуваните статии и материали са структурирани в отделни рубрики и обхващат разнообразни теми и дискусионни проблеми в областта на историческото познание.


Автори на списанието са били признати у нас и в чужбина водещи български специалисти като проф. Александър Фол, проф. Васил Гюзелев, проф. Николай Генчев, проф. Крумка Шарова, проф. Георги Бакалов, проф. Милчо Лалков.


През годините на своето над половинвековно издаване „История” се утвърждава като полезно за преподаватели, студенти и ученици академично списание. Неговото практическо значение е тясно обвързано и с останалите сфери на образованието и науката. Настоящата му цел е да продължава да съхранява историческите ценности и духа на миналото, за да удовлетворява потребността от споделянето им и в нашето съвремие.

Очакваме вашите мнения и коментари на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.see

AzBuki_finger_black